Harmonogram semestru

Harmonogram fází semestru vzhledem ke stavovým parametrům v KOS.

Parametry KOS

Přehled parametrů v tabulce TNASTAVENI, které řídí stavy KOSu.

Stavy zápisu (STAVZAP)

  1. Předběžná nabídka předmětů (bez kapacity). [NP]
  2. Předběžný zápis předmětů (objednávka studenta). [PZ]
  3. Vypisování předmětů (s kapacitou). [VP]
  4. Závazný zápis předmětů. [ZZ]
  5. Zápisy uzavřeny. [ZU]

Stav NP na FIT nepoužíváme, nemá na nic vliv. Dříve se používal k vymezení období, kdy katedry mohly vypsat pro nový semestr nabídku předmětů. Ukázalo se, že je to moc omezující, takže katedra teď může vypsat další předmět kdykoli, i do AKTSEM uprostřed semestru (například předmět s blokovou výukou).

Harmonogram

1. Začátek semestru

První den nového semestru.

Parametry:

AKTSEM = kód aktuálního semestru
AKTSEM2 = AKTSEM - 1

2. Uzavření klasifikace za minulý semestr

Konec 1. týdne semestru (FIT).

Parametry::

AKTSEM2 = AKTSEM

3. Zamknutí rozvrhů

Konec 2. týdne semestru.

Parametry::

ROZUZAVST -> datum

4. Vypisování nabídky předmětů pro příští semestr

Týden před otevřením předběžných zápisů předmětů (FIT).

Parametry::

PRISEM = AKTSEM + 1

5. Otevření předběžných zápisů předmětů

Typicky kolem 6. týdne semestru (FIT).

Parametry::

STAVZAP = PZ

6. Ukončení předběžných zápisů předmětů

Typicky kolem 9. týdne semestru (FIT).

Parametry::

STAVZAP = VP

7. Začátek zkouškového období

Po 13. týdnu semestru.

8. Je připravený rozvrh pro příští semestr

Typicky 1-2 týdny před závaznými zápisy předmětů.

Parametry::

SEMPROROZ = AKTSEM + 1

9. Začátek závazných zápisů předmětů a otevření rozvrhu

Typicky ve 1/3 zkouškového období.

Parametry::

STAVZAP = ZZ
ZROTEVST = aktuální datum
ROZUZAVST = datum konce 2. týdne příštího semestru

10. Konec semestru

Oficiálně ke konci posledních úředních hodin aktuálního semestru (FIT).

Parametry::

STAVZAP = ZU