SemesterFilter

Všechny zdroje poskytující data, která jsou ve vztahu ke konkrétnímu semestru, přijímají URL parametr sem, jehož argumentem mohou být následující hodnoty, příp. množina hodnot oddělená čárkami.

Příklad: sem=B112,B122,current,2042W

Pozn.: Některé zdroje povolují pouze omezený počet hodnot.