Studenti / studia

Jedna osoba může mít na ČVUT více souběžných studií, dokonce i v rámci jediné fakulty. Takoví studenti existují a ačkoli jde o minoritní případy, je nutné s nimi počítat.

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /students

Vrátí všechny studenty, které má fakulta právo vidět. To znamená všechny její studenty a studenty „cizích“ fakult, kteří mají zapsaný nějaký předmět z dané fakulty.

GET /students/{studyCodeOrId}

Vrátí studium studenta podle jeho uživatelského jména a příp. pořadového čísla studia (řazeno od nejnovějšího), má-li více souběžných studií, nebo podle jeho databázového ID.

Příklad: Student s uživatelským jménem flynnkev má tři aktivní souběžná studia. Potom jeho nejnovější studium (podle data vytvoření záznamu v KOS) bude mít identifikátor flynnkev, další flynnkev-1 a nejstarší studium flynnkev-2.

Kód studia není stabilní, v čase se mění (když student ukončí některé studium nebo započne nové)! Doporučuji namísto toho používat databázové ID, všude kde je to možné.

GET /students/{studyCodeOrId}/enrolledCourses

Vrátí zápisy předmětů daného studenta pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /students/{studyCodeOrId}/parallels

Vrátí paralelky, na kterých je student zapsaný, pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /students/{studyCodeOrId}/registeredExams

Vrátí zápisy zkoušek daného studenta pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /students/{studyCodeOrId}/exams

Vrátí zkoušky, na které je student zapsaný v a) aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem, c) nebo ve všech semestrech (parametr sem=none). Oproti zdroji registeredExams se liší v tom, že vrací přímo objekt zkoušky, kdežto registeredExams vrací zápis na zkoušku (v budoucnu bude obsahovat více údajů).