Forma studia

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
FULLTIME prezenční Fulltime P
PARTTIME kombinované Part-time K
DISTANCE dálkové Both D
SELF_PAYER pro samoplátce (anglické) Lifelong E
TODO Výjezd na krátkodobý studijní pobyt prezenční TODO V
TODO Výjezd na krátkodobý studijní pobyt kombinovaný [W] TODO W
TODO Příjezd na krátkodobý studijní pobyt TODO Z
UNDEFINED neurčeno Undefined