Vyučující

GET /teachers

Vrátí všechny vyučující.

GET /teachers/{usernameOrId}

Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/123456).

GET /teachers/{usernameOrId}/courses

Vrátí předměty, které vyučující přednáší, cvičí, zkouší nebo garantuje v a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem. Výběr lze dále omezit podle role vyučujícího v daném předmět parametrem roles, který přijímá hodnoty lecturer, instructor, examiner, guarantor, editor nebo jejich kombinace oddělené čárkami (ve významu nebo).

GET /teachers/{usernameOrId}/parallels

Vrátí paralelky, které vyučující přednáší nebo cvičí pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /teachers/{usernameOrId}/exams

Vrátí zkoušky, které vyučující vypsal pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /teachers/{usernameOrId}/timetable

Vrátí tzv. „omezení vyučujícího“ pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none). Jde o časové sloty v rozvrhu, které si vyučující rezervuje na jiné akce než výuku předmětu (např. konzultační hodiny, účast na jednáních výzkumné skupiny apod.) Slouží především jako informace pro rozvrháře.