Projects

  • KOSapi

    KOSapi poskytuje aplikační rozhraní v podobě RESTful webových služeb, které zprostředkovává přístup k vybrané části dat z KOSu.

    Umožňuje a podporuje vznik školních i studentských aplikací, které pro svou činnost vyžadují online aplikační přístup k datům souvisejícím s výukou. Odstraňuje nutnost zpracovávání exportů, neustálou duplikaci všech dat a potíže s jejich udržováním. Staví na osvědčených konceptech webu jakožto distribuovaného prostředí vzájemně provázaných informací....

  • VVVSapi

    VVVSapi poskytuje aplikační rozhraní (API) v podobě RESTful webových služeb, které zprostředkovává přístup k vybrané části dat v databázi VVVS. Tato databáze obsahuje všechny informace o výzkumu, vědě a věděckých skupinách na ČVUT.

    Služba je prozatím ve fázi vývoje a testování....

Also available in: Atom