Jan Stadler

Activity

Reported issues: 31

11/17/2014

09:07 PM VVVSapi Wiki edit: Wiki (#12)

06/10/2014

06:20 PM VVVSapi Wiki edit: REST_DataType_PublishedDocument (#2)
06:19 PM VVVSapi Wiki edit: REST_DataType_Patent (#2)
06:19 PM VVVSapi Wiki edit: REST_DataType_Publication (#4)

05/06/2014

04:53 PM VVVSapi Wiki edit: AAA (#6)

03/13/2014

01:12 PM VVVSapi Aktualizace výčtových typů
Do databáze se mi podařilo zajistit rozřazení všech typů do typů akcí, uznání, publikací a nově i aplikačních výsledk...
01:02 PM VVVSapi Wiki edit: REST_Enum_TypesOfDocuments (#3)
Přidány typy aplikačních výsledků
12:57 PM VVVSapi Wiki edit: REST_Enum_TypesOfDocuments (#2)
Aktualizovány typy publikací
12:41 PM VVVSapi Wiki edit: REST_Enum_TypesOfActions (#3)
Aktualizovány typy akcí

02/23/2014

11:43 PM VVVSapi Nová vývojová verze v2
Otevřena nová vývojová verze v2, verze v1 je považována za stabilní.

Also available in: Atom