Ustanoven vývojový cyklus

Vývojový cyklus
Added by Jan Stadler about 5 years ago

Ustanovil jsem vývojový cyklus projektu. Více informací viz wiki.


Comments