News

Aktualizace výčtových typů

Added by Jan Stadler over 9 years ago

Do databáze se mi podařilo zajistit rozřazení všech typů do typů akcí, uznání, publikací a nově i aplikačních výsledků. O tom, jak se změny implementují v API ještě není rozhodnuto.

Nová vývojová verze v2

Added by Jan Stadler over 9 years ago

Otevřena nová vývojová verze v2, verze v1 je považována za stabilní.

Ustanoven vývojový cyklus

Added by Jan Stadler over 9 years ago

Ustanovil jsem vývojový cyklus projektu. Více informací viz wiki.

Dokumentace k výčtovým typům

Added by Jan Stadler over 9 years ago

Zveřejněny výčtové typy. Viz pravá záložka na wiki, položka výčtové typy.

Vyhledávání

Added by Jan Stadler over 9 years ago

Vytvořil jsem v pravém sidebaru položku vyhledávání, ze které se lze dostat k dokumentaci a příkladům, jak využívat RSQL pro vyhledávání.

Aktualizace dokumentace

Added by Jan Stadler over 9 years ago

Doplněna dokumentace k Authorship + RIV bodům.

Vztah publikace vs autor

Added by Jan Stadler about 10 years ago

Přidána základní verze autorství - vztah autora k publikaci.

Přístup přes:
  • /publications/{id}/authorships
  • /publishedDocuments/{id}/authorships
  • /patents/{id}/authorships

RIV body

Added by Jan Stadler about 10 years ago

Přidána základní verze RIV bodů.

Přístup přes:
  • /publications/{id}/rivs
  • /publishedDocuments/{id}/rivs
  • /patents/{id}/rivs

VVVSapi 1.0

Added by Jan Stadler about 10 years ago

Aktuálně byla nasazena nové verze VVVSapi. V této verzi je původní autentizace pomocí HTTP Basic nahrazena za OAuth 2.0. Viz Wiki rozvoje.
  • Přístup k nové verzi (OAuth 2.0) je přes URI /api/v1/
  • Přístup ke staré verzi (HTTP Basic) je stále na URI /api/

(1-9/9)

Also available in: Atom