Ledy prolomeny, konečně!

Added by Jakub Jirůtka over 8 years ago

Dlouhá a vleklá jednání FIT a FEL s VIC i rektorátem o tom, na kolik je náš požadavek na aplikační přístup k našim vlastním datům (tj. fakultním) legitimní, byla tento týden konečně úspěšně prolomena. Trvalo to přes půl roku a zaměstnalo to snad pár desítek akademických pracovníků…

Dnes jsem získal SQL přístup k vybraným pohledům v databázi KOS a provedl první SELECT nad daty. Jedná se patrně o nejzásadnější milník v projektu KOSapi a také jeho největší úspěch. Potřeba aplikačního přístupu k datům v KOSu je na FELu již velmi dlouho, ale teprve s příchodem KOSapi se podařilo rozpoutat jednání na vysokých postech a nakonec i dosáhnout kýženého cíle. Zase jsme o krůček blíže ke konceptu otevřené fakulty.

Již brzy se dočkáte KOSapi v jeho plné síle. Máte se na co těšit. \^_^


Comments