Jakub Jirůtka

Projects

  • KOSapi (Manažer, Vývojář, 06/25/2011)
  • VVVSapi (Manažer, Vývojář, 09/25/2020)

Activity

Reported issues: 11

02/09/2018

10:38 PM KOSapi Wiki edit: StudyForm (#3)
opraveny anglické názvy

03/29/2017

01:22 AM KOSapi Wiki edit: Parallel (#5)
Doplněny chybějící elementy duration a firstHour

03/27/2017

05:47 PM KOSapi Wiki edit: DSpaceFileType (#1)
05:44 PM KOSapi Wiki edit: DSpaceFile (#1)
05:38 PM KOSapi Wiki edit: Theses (#13)
Add GET /theses/{id}/files
05:36 PM KOSapi Wiki edit: ThesisReview (#3)
Add documentUrl
05:35 PM KOSapi Wiki edit: Thesis (#10)
Add dspaceUrl

02/22/2017

06:04 PM KOSapi Wiki edit: Parallel (#4)
Upřesnění popisu kódu paralelky
06:01 PM KOSapi Wiki edit: Parallel (#3)
Upřesnění popisu kódu paralelky

08/08/2016

02:52 PM KOSapi Wiki edit: Students (#11)
Přidáno upozornění ke kódu studia

Also available in: Atom