Soubor na DSpace

XSI typ: kos:dSpaceFile

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
author autor Teacher Autor posudku; používá se pouze u souborů typu posudek.
type typ souboru DSpaceFileType NN
url URL souboru string URL souboru na https://dspace.cvut.cz/.

Also available in: PDF HTML TXT