Vyučující

Klíčový zdroj: /teachers/{usernameOrId}
XSI typ: kos:teacher

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
division středisko Division středisko (typicky katedra), pod které vyučující spadá
email e-mail string ≤ 50 zn.
extern externista boolean true pokud je externista
firstName křestní jméno string ≤ 24 zn.
lastName příjmení string ≤ 35 zn.
personalNumber osobní číslo string ≤ 20 zn.
phone telefonní číslo/a string ≤ 50 zn. v KOSu se nijak nevaliduje!
stageName umělecké jméno string ≤ 100 zn.
supervisionPhDStudents může školit doktorandy Permission ALLOWED, pokud vyučující může školit doktorandy
titlesPost vědecký titul string ≤ 20 zn.
titlesPre akademický titul string ≤ 35 zn.
username uživatelské jméno string ≤ 8 zn.

Also available in: PDF HTML TXT