Přehled změn

2015-05-15

 • Do Exam přidán element examiners.

2015-04-22

 • Do Thesis přidány elementy keywords, lang a summary.

2015-03-26

2014-12-08

 • Zdroje /semesters/prev a /semesters/next upraveny tak, aby vracely skutečný předchozí, resp. následující semestr (namísto semestrů určených KOS parametry PREVSEM, resp. AKTSEM2).
 • Přidán zdroj /parameters vracející parametry KOSu.

2014-12-03

 • Opraven problém s databázovým řazením záznamů obsahujících diakritiku (snad už definitivně).

2014-11-13

 • Přidán zdroj /teachers/{}/timetable poskytující tzv. „omezení vyučujícího“ (aka rozvrhové lístky typu „jiné“).
 • Přidán zdroj /students/{}/exams pro přímočařejší přístup k zapsaným zkouškám studenta.

2014-11-10

 • Ve zdroji studenta (resp. studia) je nyní možné použít jako identifikátor i databázové ID.

2014-07-24

 • Opravena „detekce“ externího předmětu.

2014-06-24

 • Opraven problém s řazením záznamů obsahující diakritiku.

2014-05-06

 • Do Student přidán element supervisorSpecialist (školitel specialista).
 • Přidána podpora pro RSQL dotazy nad kolekcemi vazeb, např.:
  • /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers==vitvatom
  • /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=teachers.lastName==Vitvar
 • Přidána podpora pro RSQL dotazy nad TimetableSlot v rámci Parallel, např.:
  • /api/3/courses/MI-W20/parallels?query=timetableSlot/room==T9:350;timetableSlot/firstHour==3

2014-04-24

 • Opraven problém s kódováním znaků při zápisu Thesis do KOS; vyřešeno transliterizací do znaků dostupných v Latin 2 (unidecode).

2014-03-26

2014-03-25

2014-03-10

 • Opravena chyba s (ne)escapování nevalidních znaků v XML.

2014-03-03

2014-02-17

 • V KOS zrušeno omezení na přístup k záznamům vyučujících, kteří nemají vztah s danou fakultou (tj. v KOSapi již vidíme všechny vyučující).
 • Množina přístupných studentů rozšířena o ty, kteří mají/měli zapsanou závěrečnou práci vedenou nebo oponovanou vyučujícím z dané fakulty.

2013-11-04

 • Povolen read-only přístup do /theses i pro neprivilegovaný OAuth scope.

2013-10-02

 • Množina přístupných vyučujících rozšířena o externisty.

2013-09-30

2013-11-04

2013-07-29

2013-04-11

 • do Student přidán atribut studyTerminationReason
 • přidána autentizace přes OAuth2 (zatím ve stádiu testování)

2013-04-09

 • do Exam přidán atribut termType odlišující zkouškový a zápočtový termín

2013-04-08

2013-03-25

 • do Programme přidán atribut faculty
 • do Course přidán atribut programmeType
 • do StudyPlan přidán atribut individual
 • do RSQL přidána možnost vyhledávání podle ID záznamu (speciální atribut _id)

Also available in: PDF HTML TXT