Studijní program

Klíčový zdroj: /programmes/{code}
XSI typ: kos:programme

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
academicTitle titul string ≤ 15 zn. titul, který student obdrží po absolvování programu
capacity kapacita integer 0–9999
classesLang jazyk výuky ClassesLang
code kód string ≤ 5 zn. není unikátní!
description charakteristika string ML
diplomaName oficiální název string ML ≤ 100 zn. název programu pro tisk na diplom
faculty fakulta Division fakulta, která program zajišťuje
guarantor garant Teacher
name název string ML ≤ 100 zn.
openForAdmission otevřený pro přijímačky boolean true pokud se má obor nabízet v přijímacím řízení
studyDuration délka studia integer ≤ 99,9 standardní délka studia (roky)
type typ ProgrammeType typ programu (bakalářský, magisterský apod.)

Also available in: PDF HTML TXT