Jazyk výuky

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
CS čeština Czech CS
DE němčina German DE / GE
EN angličtina English EN
ES španělština Spanish SP
FR francouzština French FR
PL polština Polish PO
RU ruština Russian RU
SK slovenština Slovak SL
UNDEFINED neurčen undefined OO

Also available in: PDF HTML TXT