URL parametry

Seznam všech obecných URL parametrů používaných v KOSapi. Tyto parametry se zapisují do URL jako query string.

detail

Popis: Úroveň detailu vypsání zdroje. Zatím se používá pouze v Course.

Vstup: 0–1

Působnost: Course

fields

Popis: Filtrace vypisovaných elementů pomocí XPartial.

Vstup: XPartial výraz

Působnost: Atom Feed, Atom Entry

lang

Popis: Jazyk obsahu, přepíše hodnotu zadanou HTTP hlavičkou Accept-Language.

Vstup: cs|en

Působnost: všude

limit

Popis: Maximální počet požadovaných záznamů, neboli po kolika záznamech se má stránkovat.

Vstup: 1 - 1 000

Působnost: Atom Feed

locEnums

Popis: Mají se lokalizovat výčtové typy, nebo použít výčtový název?

Vstup: true|false

Působnost: Atom Feed, Atom Entry

multilang

Popis: Mají se vypsat multijazyčné názvy ve všech jazycích, nebo jen v zadaném (pomocí HTTP hlavičky Accept-Language nebo parametru lang)?

Vstup: true|false

Působnost: Atom Feed, Atom Entry

offset

Popis: Index prvního požadovaného záznamu (číslované od nuly) pro stránkování. Pozor na to, že KOSapi při stránkování nevynucuje řazení a bez něj databáze vrací záznamy v nedefinovaném pořadí! U některých zdrojů to může mít za následek vrácení nekompletní množiny záznamů s duplicitami. V takovém případě použijte parametr orderBy a řaďte např. podle id.

Vstup: 0 - 21 4748 3647

Působnost: Atom Feed

orderBy

Popis: Specifikuje řazení záznamů.

Vstup: Ordering

Působnost: Atom Feed

query

Popis: Vyhledá záznamy odpovídající zadanému RSQL výrazu.

Vstup: RSQL výraz

Působnost: Atom Feed

sem

Popis: Vyhledá záznamy platné pro dané semestry. V některých zdrojích má širší význam, který je poté explicitně uveden v dokumentaci příslušného zdroje.

Vstup: SemesterFilter

Působnost: není globálním parametrem

Also available in: PDF HTML TXT