Řazení záznamů

Na všechny zdroje vracející kolekce (AtomFeed) lze aplikovat řazení pomocí parametru orderBy. Řadit lze obvykle podle libovolného elementu v první úrovni pod atom:content, a to i podle více elementů, přičemž pro každý lze určit směr řazení (vzestupně/sestupně).

Gramatika a sémantika

Zápis výrazu pro řazení odpovídá jednoduché gramatice:

expression = ordering, 
[ ",", ordering ];
ordering = identifier,
[ "@", direction ];
identifier = ? ["a"-"z","A"-"Z","_","0"-"9","-"]+ ?
direction = "asc" | "desc";

kde identifier je název elementu, podle kterého chceme řadit, a direction je směr řazení – asc vzestupný (výchozí), desc sestupný.

Příklady

Also available in: PDF HTML TXT