SemesterFilter

Všechny zdroje poskytující data, která jsou ve vztahu ke konkrétnímu semestru, přijímají URL parametr sem, jehož argumentem mohou být následující hodnoty, příp. množina hodnot oddělená čárkami.

 • KOSí kód semestru ve tvaru CYYS
  • C je století; A = 20. století, B = 21. století
  • YY je dvojčíslí roku
  • S je období roku; 1 = zimní, 2 = letní
 • alternativní kód semestru ve tvaru YYYYS
  • YYYY je rok
  • S je období roku; W = zimní, S = letní
 • relativní semestr:
  • curr / current = aktuální semestr [v KOS: AKTSEM]
  • next = příští semestr [v KOS: PRISEM]
  • prev = předchozí semestr (druhý aktuální ve kterém lze klasifikovat) [v KOS: AKTSEM2]
  • sched / scheduling = semestr ve kterém probíhají zápisy rozvrhu [v KOS: SEMPROROZ]
 • speciální:
  • none = TODO

Příklad: sem=B112,B122,current,2042W

Pozn.: Některé zdroje povolují pouze omezený počet hodnot.

Also available in: PDF HTML TXT