Typ studijního programu

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
BACHELOR bakalářské Bachelor B
DOCTORAL doktorské Doctoral D
INTERNSHIP stáž Internship S
LIFELONG celoživotní Lifelong C
MASTER magisterské Magister N
MASTER_LEGACY magisterské (původní) Master (legacy) M
UNDEFINED neurčeno Undefined

Also available in: PDF HTML TXT