Studijní programy

GET /programmes

Vrátí všechny studijní programy.

GET /programmes/{code}

Vrátí konkrétní studijní program podle jeho kódu.

GET /programmes/{code}/branches

Vrátí obory daného studijního programu.

GET /programmes/{code}/courses

Vrátí předměty vyučované v daném studijním programu.

GET /programmes/{code}/coursesGroups

Vrátí skupiny předmětů asociované s daným programem.

GET /programmes/{code}/studyPlans

Vrátí všechny studijní plány daného programu.

Also available in: PDF HTML TXT