Skupina předmětů

Klíčový zdroj: /coursesGroups/{code}
XSI typ: kos:coursesGroup

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
approved schválená boolean true pokud je skupina schválená
code kód string 0–99
coursesMaxLimit horní limit počtu předmětů integer 0–99 Maximální počet předmětů, který se započítá do absolvovaných předmětů při hodnocení studijního plánu.
coursesMinLimit spodní limit počtu předmětů integer 0–9999 Minimální počet předmětů, který student musí absolvovat, aby splnil požadavky na skupinu při hodnocení studijního plánu.
creditsMaxLimit horní limit počtu kreditů integer 0–9999 Maximální počet kreditů, který se započítá do získaných kreditů při hodnocení studijního plánu.
creditsMinLimit spodní limit počtu kreditů integer Minimální počet kreditů, který student musí získat, aby splnil požadavky na skupinu při hodnocení studijního plánu.
name název string ML ≤ 100 zn.
note poznámka string ML ≤ 2000 zn.
role role ve studijním plánu string ≤ 20 zn. Role skupiny předmětů ve studijním plánu.
courses/course předměty ve skupině ( ➞Course* ) Element course obsahuje atribut recommendedSemester s pořadovým číslem semestru, ve kterém je doporučeno předmět absolvovat.

Also available in: PDF HTML TXT