Skupiny předmětů

GET /coursesGroups

Vrátí všechny skupiny předmětů.

GET /coursesGroups/{code}

Vrátí konkrétní skupinu předmětů podle jejího kódu.

Také k dispozici: PDF HTML TXT