Studijní plán

Klíčový zdroj: /studyPlans/{code}
XSI typ: kos:studyPlan

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
approvalDate datum schválení date
approved schválený boolean true pokud je studijní plán schválený
branch studijní obor Branch studijní obor, pro který je plán určen
code kód string NN, UQ, ≤ 20 zn. unikátní kód plánu
creditsMinLimit minimální počet kreditů integer ≤ 999 minimální počet kreditů pro splnění plánu
division odpovědné středisko Division odpovědné středisko
individual individuální boolean true pokud se jedná o individuální studijní plán
name název string ML NN cs, ≤ 100 zn.
note poznámka string ≤ 2 000 zn.
programme studijní program Programme studijní program, pro který je plán určen
studyForm forma studia StudyForm

Also available in: PDF HTML TXT