Studijní obor

Klíčový zdroj: /branches/{id}
XSI typ: kos:branch

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
abbrev zkratka string ≤ 20 zn.
capacity kapacita integer 1–9999 kapacita oboru (počet studentů)
code kód string ≤ 8 zn. identifikátor oboru (není unikátní!)
description charakteristika string ML
diplomaName oficiální název string ML ≤ 100 zn. název oboru pro tisk na diplom
division středisko Division středisko, které obor vypsalo
guarantor garant Person
name název string ML ≤ 100 zn.
openForAdmission otevřený pro přijímačky boolean true pokud se má obor nabízet v přijímacím řízení

Also available in: PDF HTML TXT