Osoba

Klíčový zdroj: TODO
XSI typ: kos:person

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
firstName křestní jméno string ≤ 24 zn.
lastName příjemní string ≤ 35 zn.
personalNumber osobní číslo string ≤ 20 zn.
roles/student studentské role ( ➞Student* ) ≥ 0 jinak řečeno studia osoby
roles/teacher učitelské role ( ➞Teacher ) ≤ 1
titlesPost tituly před jménem string ≤ 35 zn.
titlesPre tituly za jménem string ≤ 20 zn.
username uživatelské jméno string ≤ 8 zn.

Also available in: PDF HTML TXT