Studijní obory

Studijní program může mít jeden či více studijních oborů, jeden obor může náležet více programům. Některé obory mají spíše význam studijní etapy, např. společný první ročník před rozdělením do oborů. Na některých fakultách obory nemají, např. na architektuře.

GET /branches

Vrátí všechny studijní obory.

GET /branches/{id}

Vrátí zadaný studijní obor.

GET /branches/{id}/studyPlans

Vrátí studijní plány asociované se zadaným studijním oborem.

Also available in: PDF HTML TXT