Studijní plány

Studijní plán je předpis studijních povinností, které student musí splnit, aby úspěšně absolvoval daný druh studia. Je to seznam předmětů, z nichž student musí získat minimálně stanovený počet kreditů (absolutně) v předepsané skladbě. Plán neříká nic o tom, kdy a v jakém pořadí je třeba předměty vystudovat.

Studijní plány jsou určeny pro konkrétní program, formu studia a příp. obor studia (některé fakulty obory nemají). Mezi programy a obory existuje vazba N:M!

GET /studyPlans

Vrátí všechny studijní plány.

GET /studyPlans/{code}

Vrátí konkrétní studijní plán podle jeho kódu.

GET /studyPlans/{code}/coursesGroups

Vrátí skupiny předmětů zařazené v daném studijním plánu.

GET /studyPlans/{code}/pathways

Vrátí průchody daného studijního plánu.

Also available in: PDF HTML TXT