Studijní průchod

Klíčový zdroj: /pathways/{id}
XSI typ: kos:pathway

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
name název string ML ≤ 200 zn.
note poznámka string
studyPlan studijní plán StudyPlan studijní plán, pro který je průchod určen

TODO

Also available in: PDF HTML TXT