Studijní průchody

Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů, které studentovi radí, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.

POZOR! Zdroje a reprezentace se ještě budou měnit!

GET /pathways

Vrátí všechny studijní průchody.

GET /pathways/{id}

Vrátí konkrétní studijní průchod podle jeho kódu.

Also available in: PDF HTML TXT