Semestry

Rozsah dat: úplný / záznamy pro celé ČVUT /?/

GET /semesters

Vrátí všechny semestry.

GET /semesters/{code}

Vrátí konkrétní semestr podle jeho KOSího kódu.

GET /semesters/current

Vrátí aktuální semestr, ve kterém probíhá výuka (v KOS parametr AKTSEM).

GET /semesters/next

Vrátí příští semestr, tj. následující po aktuálním.

GET /semesters/prev

Vrátí předchozí semestr.

GET /semesters/scheduling

Vrátí semestr, ve kterém probíhají zápisy do rozvrhu (v KOS parametr SEMPROROZ).

Also available in: PDF HTML TXT