Semestr

Klíčový zdroj: /semesters/{code}
XSI typ: kos:semester

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
endDate datum ukončení date datum ukončení celého semestru (vč. zkouškového)
name název string ML ≤ 20 zn. slovní název semestru
startDate datum zahájení date

Also available in: PDF HTML TXT