Předměty

Rozlišují se dvě entity předmětu - předmět (course) a tzv. instance předmětu (coursin). První obsahuje všechny statické údaje předmětu jako je název, způsob zakončení, anotace, osnovy apod. Tyto údaje by měly být po dobu existence předmětu neměnné. Instance předmětu je pak konkrétní instance vypsaná v semestru (tzv. „semestropředmět“) a obsahuje proměnné údaje jako je kapacita, počet obsazených míst apod.

GET /courses

Vrátí všechny předměty vyučované na ČVUT. Výchozí hodnota parametru sem je none, což zde znamená, že se vypíší pouze obecné atributy platné pro předmět samotný, nikoli jeho instanci v semestru.

Pomocí parametru sem lze vyfiltrovat pouze ty předměty, které jsou/byly vypsané (tzn. existuje jejich instance) v alespoň jednom z daných semestrů (např. sem=current pro aktuální semestr). Zároveň se vypíší i atributy instance předmětu pro dané semestry.

Vysvětlení k parametru detail viz dále.

GET /courses/{code}

Vrátí konkrétní předmět podle jeho kódu. Výchozí hodnota parametru sem je none, což zde znamená, že se vypíší pouze obecné atributy platné pro předmět samotný, nikoli jeho instanci v semestru.

Pomocí parametru sem lze zároveň zobrazit i atributy instance předmětu ve vybraném semestru (např. sem=current pro aktuální semestr). Pakliže předmět není/nebyl vypsaný v žádném z daných semestrů (tzn. neexistuje jeho instance pro tyto semestry), tak vrátí kód 404 (Not Found).

Ve výchozím nastavení se nevypisují popisné texty předmětu (např. osnova přednášek, požadavky, …), jelikož jejich načítání je pomalé a hodně navyšují velikost vráceného XML. Pro vypsání i popisných textů lze použít parametr detail=1.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/courses/{code}/
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: Course
 • Formáty: atom, xml
 • Proměnné: {code} kód předmětu
 • Parametry: detail, sem, fields, lang, locEnums, multilang
 • Rozsah dat: úplný / záznamy pro celé ČVUT /?/

GET /courses/{code}/events

Vrátí jednorázové akce (instance) předmětu a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /courses/{code}/exams

Vrátí zkouškové termíny (instance) předmětu a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /courses/{code}/parallels

Vrátí paralelky (instance) předmětu a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /courses/{code}/students

Vrátí studenty zapsané na (instanci) předmětu a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /courses/{code}/instances

Vrátí všechny instance daného předmětu – pouze atributy instance, nikoli obecné předmětu. Ve většině případech budete chtít použít spíše zdroj /courses/{code} s parametrem sem.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/courses/{code}/instances/
 • Typ zdroje: Atom Feed
 • Typ obsahu: Coursin
 • Formáty: atom, xml
 • Proměnné: {code} kód předmětu
 • Parametry: fields, lang, multilang, locEnums
 • Rozsah dat: úplný / záznamy pro celé ČVUT /?/

GET /courses/{code}/branches

Vrátí všechny studijní obory, ve kterých je daný předmět zařazený.

Also available in: PDF HTML TXT