Jednorázová akce předmětu

Klíčový zdroj: /courseEvents/{id}
XSI typ: kos:courseEvent

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
targetBranch cílový obor Branch* studijní obory, pro které je akce určena
capacity kapacita integer kapacita akce (počet studentů)
course předmět Course
creator vypsal Teacher vyučující, který akci vypsal
endDate konec dateTime
name název string ML NN cs, ≤ 100 zn.
note poznámka string ML ≤ 250 zn.
occupied počet obsazených míst integer počet přihlášených studentů
room místo konání Room
semester semestr Semester
signinDeadline uzávěrka přihlášení date
startDate začátek dateTime NN

Also available in: PDF HTML TXT