Místnost

Klíčový zdroj: /rooms/{code}
XSI typ: kos:room

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
capacity [@for='examining’] kapacita pro zkoušení integer 0–999
capacity [@for='teaching’] kapacita pro výuku integer 0–999
code číslo místnosti string ≤ 15 zn. např. TH:A-1333
locality kód lokality string ≤ 20 zn.
name název string ML ≤ 30 zn.
TODO středisko Division středisko pod které místnost patří
type typ RoomType k čemu je místnost určena

Also available in: PDF HTML TXT