Typ místnosti

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název Zkratka v KOSu
LABORATORY laboratoř Laboratory L
LECTURE posluchárna Lecture room P
OFFICE kancelář Office K
TUTORIAL cvičebna Tutorial room C
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT