Místnosti

Rozsah dat: úplný / záznamy pro celé ČVUT /?/

GET /rooms

Vrátí všechny místnosti.

GET /rooms/{code}

Vrátí místnost podle jejího kódu (tj. čísla místnosti).

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/rooms/{code}/
  • Typ zdroje: Atom Entry
  • Typ obsahu: Room
  • Formáty: atom, xml
  • Proměnné: {code} číslo místnosti
  • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang

Also available in: PDF HTML TXT