Jednorázové akce předmětů

Jednorázové akce slouží například pro vypisování zápočtových testů, hromadných zápisů apod.

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /courseEvents

Vrátí všechny jednorázové akce.

GET /courseEvents/{id}

Vrátí jednorázovou akci podle jejího ID.

GET /courseEvents/{id}/attendees

Vrátí studenty přihlášené na akci.

Also available in: PDF HTML TXT