Zkouškový termín

Klíčový zdroj: /exams/{id}
XSI typ: kos:exam

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
cancelDeadline uzávěrka odhlášení date
capacity kapacita integer NN, 0–999
course předmět Course
TODO Příznak udávající, zda se na termín mohou přihlásit i studenti, kteří z daného předmětu ještě nemají zápočet.
department zodpovědné katedra Division Katedra, která termín vypsala.
endDate konec termínu dateTime
examiner zkoušející Teacher DEPRECATED: Použijte element examiners. Pokud termín zkouší více lidí, tak je prázdný.
examiners/teacher zkoušející (➞Teacher*) Pokud obsahuje více vyučujících, tak to neznamená, že všichni z nich skutečně budou na termínu zkoušet. KOS umí evidovat pouze jednoho zkoušejícího, nebo všechny zkoušející předmětu.
note poznámka string ≤ 200 zn.
occupied počet obsazených míst integer NN, 0–999 Počet studentů přihlášených na termín.
resit opravný termín? boolean Příznak udávající, zda je termín určený výhradně studentům, kteří neuspěli na některém předchozím termínu.
room místo konání Room
semester semestr Semester
signinDeadline uzávěrka přihlášení date
startDate začátek termínu dateTime
substitutes náhradníci Permission Příznak udávají, zda se na termín mohou hlásit i náhradníci, tj. nad kapacitu termínu.
superior nadřízený termín Exam
termType typ termínu TermType Zkoušový, nebo zápočtový termín.

Also available in: PDF HTML TXT