Zkouškové termíny

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /exams

Vrátí všechny zkouškové termíny.

GET /exams/{id}

Vrátí zkouškový termín podle jeho ID.

GET /exams/{id}/attendees

Vrátí studenty přihlášené na termín.

Also available in: PDF HTML TXT