Povolení

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Anglický název
ALLOWED povoleno Allowed
DENIED zakázáno Denied
UNDEFINED nedefinovaný Undefined

Also available in: PDF HTML TXT