Téma závěrečné práce

Klíčový zdroj: /theses/{id}
XSI typ: kos:thesis

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
assignmentDate datum zadání date Oficiální datum zadání závěrečné práce. Tento datum se uvádí na výtisku zadání, který děkan podepisuje a přikládá se do textu práce.
branch cílový obor Branch Studijní obor, pro jehož studenty je téma určeno. Pokud není vyplněn, je téma určeno pro všechny.
department katedra Division Katedra, která téma vypsala.
defenseDate datum obhájení práce date
description popis tématu (zadání) string Text zadání tématu / pokyny k vypracování.
keywords klíčová slova string ML
lang jazyk práce ClassesLang
licenceAgreed souhlas s licenčním ujednání boolean
literature literatura string Seznam doporučené literatury.
name název tématu string ML NN cs
reviewer oponent Person
proponent zadavatel (organizace) string
state stav ThesisState NN
student student Student Student, který má téma rezervované, nebo zadané.
submissionDeadline termín odevzdání date
supervisor vedoucí práce Person
summary abstrakt string ML
type typ práce ProgrammeType NN bakalářská (B) / magisterská (M) / doktorská (D)
dspaceUrl odkaz na DSpace string Odkaz vedoucí na stránku práce na https://dspace.cvut.cz/.

Also available in: PDF HTML TXT