Témata závěrečných prací

GET /theses

Vrátí všechna témata závěrečných prácí.

GET /theses/{id}

Vrátí téma závěrečné práce podle jejího ID.

POST /theses

Přidá nové téma závěrečné práce.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: Thesis
 • Formáty: application/atom+xml, application/xml
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Podmínky

 • Musí být zadán alespoň český název a cílový obor (z něj plyne katedra a typ práce), nebo český název, katedra a cílový typ práce (bakalářská/diplomová/doktorská).
 • Pokud stav není volné (state != AVAILABLE), pak musí být zadán student (student != null). (automaticky provede rezervaci a příp. přiřazení tématu)
 • Pokud je zadán student, (student != null), pak typ studijního programu (etapa) studenta musí odpovídat typu práce (student.programme.type = this.type).
 • Pokud je zadán cílový obor a student (branch != null && student != null), pak obor studenta musí odpovídat cílovému oboru (student.branch = this.branch)

Ukázka komunikace

POST /api/3/theses HTTP/1.1
Host: kosapi.fit.cvut.cz
Content-Type: application/atom+xml; charset=UTF-8
Authorization: Bearer put-access-token-here

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<atom:entry xmlns="http://kosapi.feld.cvut.cz/schema/3" 
      xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
      xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 
      xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <atom:content atom:type="xml" xsi:type="thesis">
    <branch xlink:href="branches/4779/" />
    <department xlink:href="divisions/18102/" />
    <description>Prostudujte používané metodiky návrhu...</description>
    <literature>Pracovní postup k rozvrhu, Tril, 1998</literature>
    <name xml:lang="cs">KOSapi - verze 3</name>
    <name xml:lang="en">KOSapi - third version</name>
    <opponent xlink:href="people/valenta/" />
    <state>RESERVED</state>
    <student xlink:href="students/jirutjak/" />
    <supervisor xlink:href="people/kadleto2/" />
    <type>MASTER</type>
  </atom:content>
</atom:entry>

Status Code: 201 Created
Content-Length: 0
Date: Mon, 29 Jul 2013 11:42:33 GMT
Location: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/493466966705

PUT /theses/{id}

Modifikuje dané téma závěrečné práce.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: Thesis
 • Formáty: application/atom+xml, application/xml
 • Proměnné: {id} id závěrečné práce
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Podmínky

 • Pokud je ve stavu zadáno (state = ASSIGNED), lze měnit pouze atribut stavu (state).
 • Pokud není ve stavu volné (state != AVAILABLE), nelze měnit cílový obor (branch) ani typ práce (type).
 • Pokud není je ve stavu volné (state != AVAILABLE), nelze měnit přiřazeného studenta (student).
 • …a podmínky z POST /theses.

DELETE /theses/{id}

Odstraní dané téma závěrečné práce.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}
 • Proměnné: {id} id závěrečné práce
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Podmínky

 • Téma musí být ve stavu volné (state = AVAILABLE).

GET /theses/{id}/reviews

Vrátí posudky závěrečné práce. Jedna práce může mít 1-2 vedoucí a 1-4 oponenty, přičemž každý může napsat nejvýše jeden posudek.

GET /theses/{id}/files

Vrátí metadata o souborech na DSpace asociovaných s danou závěrečnou prací.

GET /theses/{id}/files/main

Vrátí soubor s vlastním textem práce (mělo by jít o PDF).

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/files/main
 • Formáty: application/pdf
 • Proměnné: {id} id závěrečné práce

PUT /theses/{id}/files/main

Nahraje PDF soubor s vlastním textem práce.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/files/main
 • Formáty: application/pdf
 • Proměnné: {id} id závěrečné práce
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

DELETE /theses/{id}/files/main

Smaže PDF soubor s vlastním textem práce.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/theses/{id}/files/main
 • Proměnné: {id} id závěrečné práce
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Also available in: PDF HTML TXT