Vyučující

GET /teachers

Vrátí všechny vyučující.

GET /teachers/{usernameOrId}

Vrátí vyučujícího podle jeho loginu nebo ID (např. teachers/123456).

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username} | https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: [0-9]+}
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: Teacher
 • Formáty: atom, xml
 • Proměnné: {username} uživatelské jméno | {id} ID vyučujícího
 • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang

GET /teachers/{usernameOrId}/courses

Vrátí předměty, které vyučující přednáší, cvičí, zkouší nebo garantuje v a) v aktuálním semestru, b) ve zvolených semestrech parametrem sem. Výběr lze dále omezit podle role vyučujícího v daném předmět parametrem roles, který přijímá hodnoty lecturer, instructor, examiner, guarantor, editor nebo jejich kombinace oddělené čárkami (ve významu nebo).

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username}/courses | https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: [0-9]+}/courses
 • Typ zdroje: Atom Feed
 • Typ obsahu: Course
 • Formáty: atom, xml
 • Proměnné: {username} uživatelské jméno | {id} ID vyučujícího
 • Parametry: roles, sem, fields, lang, limit, locEnums, multilang, offset, orderBy, query

GET /teachers/{usernameOrId}/parallels

Vrátí paralelky, které vyučující přednáší nebo cvičí pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /teachers/{usernameOrId}/exams

Vrátí zkoušky, které vyučující vypsal pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none).

GET /teachers/{usernameOrId}/timetable

Vrátí tzv. „omezení vyučujícího“ pro a) aktuální semestr, b) zvolené semestry parametrem sem, c) nebo pro všechny semestry (parametr sem=none). Jde o časové sloty v rozvrhu, které si vyučující rezervuje na jiné akce než výuku předmětu (např. konzultační hodiny, účast na jednáních výzkumné skupiny apod.) Slouží především jako informace pro rozvrháře.

Also available in: PDF HTML TXT