Lidé

Rozsah dat: omezený / záznamy pro danou fakultu /?/

GET /people

Vrátí všechny studenty a vyučující, které má fakulta právo vidět.

GET /people/{usernameOrId}

  • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{username} | https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/teachers/{id: [0-9]+}
  • Typ zdroje: Atom Entry
  • Typ obsahu: Person
  • Formáty: atom, xml
  • Proměnné: {username} uživatelské jméno | {id} ID osoby
  • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang

Also available in: PDF HTML TXT