Parametry KOSu

Parametry KOSu jsou záznamy typu klíč-hodnota, které obsahují různé uživatelské parametry a konstanty jednotlivých fakult.

GET /parameters

Vrátí všechny parametry.

GET /parameters/{key}

Vrátí konkrétní parametr podle jeho klíče ve tvaru: {facultyCode}-{name}(-{programmeType}) (např. 18000-AKTSEM, 18000-PRODEKAN_PED-M).

TIP: Když nastavíte HTTP hlavičku Accept: text/plain, tak místo XML vrátí přímo hodnotu parametru jako text.

Also available in: PDF HTML TXT