Parametr

Klíčový zdroj: /parameters/{key}
XSI typ: kos:kosetting

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
description popis string
key klíč string Klíč záznamu složený z kódu fakulty, názvu konstanty a příp. typu programu; oddělené spojovníkem (např. 18000-AKTSEM, 18000-PRODEKAN_PED-M)
value hodnota string

Also available in: PDF HTML TXT