Jakub Jirůtka

Projekty

  • KOSapi (Manažer, Vývojář, 2011-06-25)
  • VVVSapi (Vývojář, Reportér, 2012-12-01)

Aktivita

Nahlášené úkoly: 11

2018-02-09

22:38 KOSapi Wiki úprava: StudyForm (#3)
opraveny anglické názvy

2017-03-29

01:22 KOSapi Wiki úprava: Parallel (#5)
Doplněny chybějící elementy duration a firstHour

2017-03-27

17:47 KOSapi Wiki úprava: DSpaceFileType (#1)
17:44 KOSapi Wiki úprava: DSpaceFile (#1)
17:38 KOSapi Wiki úprava: Theses (#13)
Add GET /theses/{id}/files
17:36 KOSapi Wiki úprava: ThesisReview (#3)
Add documentUrl
17:35 KOSapi Wiki úprava: Thesis (#10)
Add dspaceUrl

2017-02-22

18:04 KOSapi Wiki úprava: Parallel (#4)
Upřesnění popisu kódu paralelky
18:01 KOSapi Wiki úprava: Parallel (#3)
Upřesnění popisu kódu paralelky

2016-08-08

14:52 KOSapi Wiki úprava: Students (#11)
Přidáno upozornění ke kódu studia

Také k dispozici: Atom