Posudek závěrečné práce

Klíčový zdroj: /thesesReviews/{id}
XSI typ: kos:thesisReview

{{sortable_table}}
Identifikátor Český název Datový typ Omezení Popis
thesis závěrečná práce Thesis NN
author autor posudku Teacher NN
proposedGrade návrh klasifikace string Známka na stupnici A-F
documentUrl URL dokumentu string PDF dokument s textem posudku

Also available in: PDF HTML TXT