Posudky závěrečných prací

GET /thesesReviews

Vrátí všechny posudky závěrečných prácí.

POST /thesesReviews

Vytvoří posudek závěrečné práce.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/thesesReviews
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: ThesisReview
 • Formáty: application/atom+xml
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Podmínky

 • Práce musí být ve stavu zadáno (state = ASSIGNED).
 • Autor posudku musí být učitel, který je vedoucím nebo oponentem práce.
 • Jeden učitel může k dané práci zadat nejvýše jeden posudek.

GET /thesesReviews/{id}

Vrátí posudek závěrečné práce podle jeho ID.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/thesesReviews/{id}
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: ThesisReview
 • Formáty: atom, xml
 • Proměnné: {id} id posudku
 • Parametry: fields, lang, locEnums, multilang
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

PUT /thesesReviews/{id}

Modifikuje daný posudek závěrečné práce. Povoluje změnu pouze proposedGrade, všechny ostatní změny jsou ignorovány.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/thesesReviews/{id}
 • Typ zdroje: Atom Entry
 • Typ obsahu: ThesisReview
 • Formáty: application/atom+xml
 • Proměnné: {id} id posudku
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

GET /thesesReviews/{id}/file

Vrátí soubor posudku, mělo by jít o PDF.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/thesesReviews/{id}/file
 • Formáty: application/pdf
 • Proměnné: {id} id posudku
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

PUT /thesesReviews/{id}/file

Nahraje PDF soubor s posudkem.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/thesesReviews/{id}/file
 • Formáty: application/pdf
 • Proměnné: {id} id posudku
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

DELETE /thesesReviews/{id}/file

Smaže PDF soubor s posudkem.

 • URI: https://kosapi.fit.cvut.cz/api/3/thesesReviews/{id}/file
 • Proměnné: {id} id posudku
 • Scope: urn:ctu:oauth:kosapi:theses.readwrite (privilegovaný)

Also available in: PDF HTML TXT